Eerste gesprek met een advocaat

Heeft u eenmaal een advocaat gevonden, dan wilt u hem waarschijnlijk zo snel mogelijk aan de slag laten gaan met uw zaak. Maar voordat hij kan beginnen, is het belangrijk dat u eerst met hem een aantal dingen bespreekt. De kosten bijvoorbeeld, maar ook zijn inschatting van uw zaak.

De volgende zaken zijn van belang om bij stil te staan voor u een advocaat inschakelt:

 • Vraag naar de specialisatie en ervaring van de advocaat. Heeft de advocaat kennis over uw specifieke probleem? Hoeveel soortgelijke zaken doet hij per jaar en hoe lang? Is hij/zij lid van een specialisatievereniging?
 • Wat is zijn of haar inschatting van uw zaak: hoe lang gaat het duren en wat is de kans op succes?
 • Wat zijn de eventuele risico’s, bijvoorbeeld als de procedure wordt verloren?

Kosten

 • Wat zijn de verwachte kosten? Rekent hij/zij een uurtarief of een vaste prijs voor de hele zaak? Hoeveel uur denkt hij/zij nodig te hebben? Welke extra kosten – zoals griffierechten – komen erbij? Doet de advocaat de zaak zelf of laat hij een deel over aan een kantoorgenoot? Wat betekent dit voor de kosten? Is de advocaat bereid te onderhandelen over zijn tarief?
 • Brengt de advocaat kantoorkosten en/of studie-uren in rekening?
 • Vraag of de advocaat u regulier (bijvoorbeeld maandelijks door het sturen van een declaratie) op de hoogte kan houden van de kosten.
 • Vraag om een schriftelijke begroting.
 • Het uurtarief kan per advocaat en per zaak verschillen. Dit is afhankelijk van het soort kantoor (is het bijvoorbeeld een groot internationaal commercieel kantoor of is het een klein kantoor) en de ervaring (bijvoorbeeld een advocaat-stagiair versus een advocaat-partner) en expertise (gespecialiseerd versus algemene kennis) van de betreffende advocaat. Een gespecialiseerde advocaat rekent meestal een hoger uurtarief. Ook kan uitmaken of u particulier of ondernemer bent. Wanneer u op zoek bent naar een advocaat is het dus van belang niet alleen naar het uurtarief te kijken, maar ook naar de andere genoemde aspecten.

Vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand door de overheid.

Goede samenwerking met uw advocaat

 • Wat zijn de afspraken bij afwezigheid (ziekte of vakantie) van de advocaat? Wie neemt zijn taken waar?
 • Hoe onderhoudt de advocaat contact met u (bereikbaarheid)?
 • Maak afspraken voor het geval er problemen ontstaan met uw advocaat. Wat is de interne klachtenprocedure van het advocatenkantoor? Is het kantoor aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur?
 • Heeft het kantoor algemene voorwaarden? Zo ja, hoe luiden deze?

Schriftelijke opdrachtbevestiging

Vraag altijd om een schriftelijke opdrachtbevestiging. Hierin staat wat een advocaat wel en niet voor u doet. Maar ook wat de financiële consequenties zijn, en wat voor werkzaamheden u van uw advocaat mag verwachten. Daarnaast dwingt het u en uw advocaat goed na te denken over de aanpak en de haalbaarheid van de zaak. Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede. En niet onbelangrijk, heldere afspraken voorkomen onenigheid achteraf.

De opdrachtbevestiging bestaat uit:

 • uw persoonsgegevens;
 • een omschrijving van uw zaak en een plan van aanpak of een aanzet daartoe;
 • vermelding van de personen, het samenwerkingsverband of de rechtspersoon waarmee u de overeenkomst van opdracht sluit, en wie betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht;
 • vermelding van de verantwoordelijke advocaat;
 • de financiële consequenties;
 • een korte omschrijving van de te verrichten werkzaamheden;
 • van toepassing verklaring van de kantoorklachtenregeling
 • aan welke instantie een geschil wordt voorgelegd als u er met de advocaat niet uitkomt.

 

Bron: advocatenorde.nl